Новини

Пловдив: Експертен съвет прие предложение за реализиране на Регионален икономически модел за интелигентна специализация

Извънредно общо събрание  и Експертен съвет на Сдружение „Институт по информатика и иновативни технологии” /ИИИТ/ се проведе в Пловдив Техпарк АД в края на тази седмица. В петък, 22.05. 2020 г. с пряко участие или представителство в работата на тези събития взеха участие почти 1000 граждани, предимно от Пловдив. Разгледано бе и се прие  предложение за реализиране

Проект РИМИС

Цялото съдържание на Проект РИМИС, може да изтеглите от ТУК.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРИСТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МНОГОМЕРНА ОПТИМИЗАЦИЯ С УСКОРЕНА СХОДИМОСТ

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕВРИСТИЧНИ АЛГОРИТМИ ЗА МНОГОМЕРНА ОПТИМИЗАЦИЯ С УСКОРЕНА СХОДИМОСТ Д. Борисов INVESTIGATION OF HEURISTIC ALGORITHMS FOR MULTYDIMENSIONAL OPTIMIZATION WITH ACCELERATED CONVERGENCE D. Borisov Химикотехнологичен и металургичен университет – София Бул. Климент Охридски, 8, София 1756 Abstract. A new heuristic optimization algorithm with accelerated convergence is proposed for search a maximum of multidimensional, unimodal objective

СТРАТЕГИИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОПТИМАЛНИ РЕШЕНИЯ

СТРАТЕГИИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ОПТИМАЛНИ РЕШЕНИЯ С. Стоянов, С. Стоянова STRATEGIES FOR OPTIMAL DECISIONS MAKING S. Stoyanov, S. Stoyanova Химикотехнологичен и металургичен университет – София Бул. Климент Охридски, 8, София 1756 Abstract. Three new strategies for optimal decision making are proposed. New generalized objective functions are formulated for selecting rational Pareto-optimal solutions. In the new

Модели, идентификация и управление

МОДЕЛИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Н. Маджаров MODELS, IDENTIFICATION AND CONTROL N. Madjarov ТУ- София, nem@tu-sofia.bg Abstract. The development of identification as a science and practice has a history of more than 50 years. It is central to all major international scientific and national fora (IFAC, IFIP, etc.). The number of publications in this field is

МОДЕЛИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ С БЛОКОВИ ВЕРИГИ В СТРУКТУРАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС

МОДЕЛИРАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИ С БЛОКОВИ ВЕРИГИ В СТРУКТУРАТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС Румен Драганов Резюме: Акцентът на изследването е прилагането на блокчейн като нововъзникваща технология, която може радикално да подобри операциите, що се отнася до услугите, контролиращи туристическите курорти и може да създаде нови възможности за иновации. Разработването на блокчейн технологии през

БЛОКОВИТЕ ВЕРИГИ КАТО ПРОБИВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПРОТОКОЛИ ЗА ОСИГУРЯВАМЕ НА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

БЛОКОВИТЕ ВЕРИГИ КАТО ПРОБИВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПРОТОКОЛИ ЗА ОСИГУРЯВАМЕ НА ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Петко Русков The Edge R&BD, petko.ruskov@theedge.solutions  Резюме: Статията представя анализ на възможностите и тенденциите за блоковите вериги като пробивни институции и протоколи за осигуряваме на доверие и редуциране на цената на транзакциите между заинтересованите страни. Хипотезата е, че през последните години

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ, БАЗИРАНИ НА ETHEREUM БЛОКЧЕЙН ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ДОГОВОРИ, БАЗИРАНИ НА ETHEREUM БЛОКЧЕЙН ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В. Алексиева, Х. Вълчанов, А. Хулиян APPLICATION OF SMART CONTRACTS BASED ON ETHEREUM BLOCKCHAIN FOR THE PURPOSE OF INSURANCE SERVICES V. Aleksieva, H. Valchanov, A. Huliyan ТУ- Варна, кат. КНТ, valeksieva@tu-varna.bg, hristo@tu-varna.bg Abstract. The insurance business is looking for solutions to minimize

ОСОБЕНОСТИ НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯТА

ОСОБЕНОСТИ НА BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГИЯТА Красимир Крумов, Атанас Атанасов FEATURES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY Krasimir Krumov, Atanas Atanasov  Химикотехнологичен и металургичен университет, бул. Св. Климент Охридски 8, 1756 София, Тел (+3592)8163484, E-mails: kr.krumov@gmail.com, naso@uctm.edu Abstract: This report aims to provide the basics of decentralized databases in the newest Blockchain structure. Principles of construction and the way of

Колонка на главния редактор

Уважаеми читатели, През тези първи почти две десетилетия на новия век сме свидетели, как Интернет, цифровите комуникации и информационните технологии оказаха неимоверно и всеобхватно въздействие върху всички аспекти на живота – общество, наука, бизнес, образование. Силно интердисциплинарния характер на съвременната наука и образование и уменията да се трансформират знанията, се оказват изключително важни за бъдещето

Предговор

Здравейте, Уважаеми читателю, Скъпи колеги и приятели, Вие държите в ръцете си едно уникално издание – първия брой на списанието „Информатика и иновативни технологии“. То беше замислено отдавна, още при създаването на Института по информатика и иновативни технологии (www.iiit.bg), но чак сега, когато сме пред прага на откриването на Международното висше училище по информатика и