Академично издателство

Академичното издателство на Института по информатика и иновативни технологии е създадено през през 2020 г. Издателството е специализирано за научна, научнопопулярна и учебна литература на български и на чужди езици, преводна литература, справочници, списания, годишници. Организатори и редактори на изданията са първите действителни членове на ИИИТ – Проф. д.т.н. Чавдар Дамянов.

Издателството предлага услуги, свързани с печат на книги, списания, брошури, плакати и др.

 Академичното издателство има присъдени: международен стандартен номер на книгата (ISBN) и международен стандартен номер за периодични издания (ISSN) 2682 – 9517  за научното списание “Информатика и иновативни технологии”, „Journal of Informatics and Innovative Technologies”. Със списанието Института по информатика и иновативни технологии завоюва нови позиции в научната общност на Европа и по света.

Въвеждането на системата дава възможност за бърза и ефективна комуникация между издатели и потребители, улеснява обмена на издания и международното информационно сътрудничество.

Списанието се реферира пълно в базата на  НАЦИД,  в международната база данни на ISSN (достъпна на  https://portal.issn.org/), както и в портала за научни онлайн ресурси със свободен достъп ROAD (достъпен на  https://road.issn.org/).

От месец май 2019 г. научното издание на Института  вече разполагат със собствени сайтове и му е присъден международн стандартен номер за свободен достъп – ISSN 2683 – 0930 (Online) за списание „Информатика и иновативни технологии“.

Поддържа се и като електронен ресурс http://www.journal.iiit.bg

Ръководител на академичното издателство е Хачик Язъджиян.

За контакти:

тел.: 0882/933-244

e-mail: tripleit.journal@gmail.com

Списания

Книги