ДОЦ. ИВО ДИМИТРОВ УЧАСТВА В СЪВЕТА НА НАСТОЯТЕЛИТЕ НА УХТ ПЛОВДИВ

На 31 януари 2024 г. доц. Иво Димитров член на СД на Пловдив Тех Парк АД и Председател на УС на Института по информатика и иновативни технологии е получил покана от Проф. Галин Иванов – Ректор на Университета по хранителни технологии – Пловдив да вземе участие в първото заседание на Съвета на настоятелите на УХТ Пловдив на 8 февруари 2024г. в качеството му на член на съвета. Съветът е с мандат 2023 – 2027 г.

About The Author