Регионална кръгла маса на тема „Иновациите в дневния ред на Европа”

Европейската комисия определи като водеща инициатива ускоряването и укрепването на иновациите в европейските екосистеми  и преодоляването на различията в областта на иновациите.

Тази водеща инициатива има за цел да ускори иновациите и да отключи високи постижения в ЕС чрез различни инструменти. Тя е съсредоточена върху създаването на основа за възникването на свързани регионални „долини за иновации“ в целия ЕС, по-специално с участието на региони с по-ниски резултати в областта на иновациите, като се разчита на стратегически области на регионални силни страни и специализиране в подкрепа на ключовите приоритети на ЕС.

Действието ще бъде стартирано до края на 2023 г. и по него ще бъдат определени до 100 региона, които се ангажират да подобрят координацията и насочеността на своите инвестиции и политики в областта на научните изследвания и иновациите на регионално равнище. Очаква се тези региони да дадат приоритет на 3-4 междурегионални иновационни проекта, включително в областта на дълбоките иновации, свързани с ключови приоритети на ЕС. Действието ще се основава на стратегиите за интелигентно специализиране и, когато е приложимо, на участието в партньорствата за регионални иновации (ПРИ) 71 – пилотно начинание със 74 територии на ЕС, чието начало беше поставено от Европейската комисия и Европейския комитет на регионите през април 2022 г.

За да посрещне настоящата вълна на дълбокотехнологичните иновации и за да допринесе за превръщането на Пловдив в долина на индустрията и бизнеса на бъдещето, ръководството на Пловдив Тех Парк инициира създаването на Сдружение в обществена полза „Долина за дълбокотехнологични иновации – Пловдив“ (ДДТИ-Пловдив).

Тази инициативата на Пловдив Тех Парк АД е подкрепена от повече от 40 учредители – юридически и физически лица от Пловдив.На 06.04.2023 г. се проведе Учредително събрание на сдружението. Сдружението е регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания на 18.04.2023 г.

Така в Пловдив се създаде Втората дълбокотехнологична иновационна долина в Европа.

Първата инициатива на “ДДТИ – Пловдив” е проведената на 25.04.2023 г. Регионална кръгла маса на тема “Иновациите в дневния ред на Европа”.

Събитието се състоя в ивент център “Махатма Ганди” на територията на “Пловдив Тех Парк”, като то е иновативно, както за Пловдив, така и за пловдивския регион, съобщи доц. Иво Димитров – Заместник председател на УС на Сдружението.

 „В регионалната кръгла маса участваха наши партньори от Индия, от Европа, с цел да се разгледат доста обширни теми, които са свързани с иновациите и изкуствения интелект, което в момента е доста актуална тема”, заяви Венелин Йорданов, който е главен изпълнителен директор на „Пловдив Тех Парк“ АД.

С доклади по темите на Кръглата маса се включиха  Димитър Гишин – Председател на УС на „ДДТИ – Пловдив“, Лийна Томас – от Global Business Inroads Pvt. Ltd., Бангалор, Индия, доц. Иво Димитров, доц. д-р Йосиф Аврамов, Любомир Благоев – Управител на USW Ltd, проф. Ганчо Ганчев от Съюза на  икономисти в България, онлайн участие взеха и представители на Чандигарх Университет, Индия. На форума беше представена и първата версия на платформата „Талант при Талант отива“, създадена и презентирана от Атанас Костов – изпълнителен директор на „ИТ Академия“ АД.

About The Author