ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ И ЕЛЕКТРОННО ЛИДЕРСТВО”

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

6-та Международна Научна Конференция по Изкуствен Интелект и Е-Лидерство

30 - 31 Октомври 2024 г.

Пловдив, БЪЛГАРИЯ

Уважаеми Колеги, Изследователи и Ученици,

С голямо удоволствие Ви каним за участието в 6-тата Международна Научна Конференция  „Изкуствен Интелект и Е-Лидерство“, която ще се проведе на 30-ти и 31-ви октомври 2024 година, в „Дом на науката и техниката“,  улица Гладстон 1, град Пловдив,  България.

Тема на конференцията: Конференцията има за цел да представи най-новите постижения и иновации в областта на Изкуствения Интелект (ИИ) и Е-Лидерството. Освен това, с удоволствие съобщаваме, че ще бъде включено специално панелно обсъждане, което ще даде възможност на учениците от средните училища да споделят своите виждания по отношение на Изкуствения Интелект и Е-Лидерството.

Защо да участвате?

  • Запознайте се с водещи експерти и изследователи в областта на ИИ и Е-Лидерството.
  • Представете Вашите научни изследвания пред международна аудитория и получете ценна обратна връзка.
  • Общувайте с колеги и установете сътрудничества за бъдещи научни проекти.
  • Разгледайте историческия и жив град Пловдив, известен с богатото си културно наследство.

Панел за Ученици от Средните Училища: Поканени са ученици, интересуващи се от Изкуствен Интелект и Е-Лидерство, да участват в специално панелно обсъждане. Тази сесия ще предостави платформа на учениците да споделят своите идеи и възгледи относно ролята на ИИ в обществото и неговото влияние върху живота. Това е отлична възможност за учениците да се включат в дискусии с професионалисти и изследователи в областта.

Важни Дати:

  • Краен срок за подаване на резюмета: 30 юни 2024 г.
  • Известие за приемане: 31 юли 2024 г.
  • Краен срок за ранна регистрация: 31 август 2024 г.
  • Дати на конференцията: 30 – 31 октомври 2024 г.

Настройки за Подаване: Моля, изпратете Вашите резюмета чрез уебсайта на конференцията [вмъкнете линк към уебсайта]. Резюметата трябва да бъдат на английски език и да не надвишават 300 думи.

Регистрация: Регистрацията за конференцията ще бъде отворена скоро. Ще бъдат налични отстъпки за ранни записвания преди 31 август 2024 г.

Място на Събитието: Конференцията ще се проведе в [вмъкнете името на мястото], разположено в сърцето на Пловдив, България. Подробна информация за мястото и настаняването ще бъде предоставена на уебсайта на конференцията.

Контактна Информация: За въпроси относно подаването на резюмета, регистрацията или други въпроси свързани с конференцията, моля свържете се с нас на [вмъкнете имейл контакт].

Очакваме Вашето участие и принос към успеха на 6-та Международна Научна Конференция по Изкуствен Интелект и Е-Лидерство.

С Уважение,

 Председател на Конференцията

 

About The Author