ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на инситута, позволяващ ефективното осъществяване на научно-изследователска и развойна дейност. Лабораториите работят в тясно сътрудничество с учебните звена на територията на Пловдив Тех Парк, а именно Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“,  Професионален частен европейски колеж по иновативни технологии, Международно висше училище по информатика и електронно лидерство.  

 

Лабораторният комплекс  разполага с 4 лаборатори:

– Лаборатория за лазерна безопасност – р-л Володя Янев;

– Лаборатория по иконометрия – р-л проф. Асен Конарев;

– Лаборатория по роботика и изкуствен интелект – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по аудио визуална интелигентност (ЛАВИ) – р-л Хачик Язъджиян

– Лаборатория по Мрежови комуникации и облачни услуги – р-л Р. Герасимов

 

 

Лаборатории

Извършва  контролни и сертификационни изпитания по лазерна безопасност на всички видове лазерни източници и устройства, съдържащи лазерни източници; обучение на експлоатационен персонал на лазерни машини и апаратура; търговия с предпазни средства и устройства за лазерна безопасност. Предвид историята на Пловдив Тех Парк, лазерната безопасност няма как да не бъде включена в състава на нашия лабораторен комплекс.

Изкуственият интелект е в основата на процесите във всички звена на нашия лабораторен комплекс. Лабораторията спомага на дейностите по развитие на връзките с Индия за научни разработки в областта на Изкуствения интелект, както и тяхното финансиране. Обучение на студентите с нови елементи от приложенията за изкуствения интелект. В лабораторията по роботика към образователния комплекс ИТ УНИ ще се обучават практически студенти и научни работници.  Залата е изградена и оборудвана по инициатива на Пловдив Тех Парк АД. Инвестицията в наука и развитие на територията на университета е част от ефективното сътрудничество между бизнеса и образованието.

 

Лабораторията по аудиовизуална интелигентност е мястото, където визионери, творци и експериментатори се обединяват, за да въвеждат съдържанието в живота по нови и по-вълнуващи начини. Тези начинания са само част от дейностите, които ще превърнат ЛАВИ в експерт по отношение на медиите, развлеченията и технологиите.

 

В лабораторията по Интернет на нещата се набляга на практическото обучение на студентите по дисциплините, свързани с микропроцесорни системи, вградени управляващи системи (микроконтролери), цифровото измерване на неелектрически величини, програмиране на асемблер и други подобни.