Лаборатория по Изкуствен интелект и роботика

Изкуственият интелект е в основата на процесите във всички звена на нашия лабораторен комплекс. Лабораторията спомага на дейностите по развитие на връзките с Индия за научни разработки в областта на Изкуствения интелект, както и тяхното финансиране. Обучение на студентите с нови елементи от приложенията за изкуствения интелект. В лабораторията по роботика към института по информатика и иновативни технологии ще се обучават практически ученици, студенти и научни работници.  Залата е изградена и оборудвана по инициатива на Пловдив Тех Парк АД. Инвестицията в наука и развитие на територията на университета е част от ефективното сътрудничество между бизнеса и образованието.

Съвместно с Професионална гимназия по информатика и компютърни науки „Академик Благовест Сендов“ се провеждат клубове по роботика и  изкуствен интелект, както  и  лятно училище по програмиране и роботика за ученици от целият град.