ИИИТ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР: „AI ЧРЕЗ САМООРГАНИЗАЦИЯ“ В ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК

IEEE е най-голямата световна професионална асоциация, която е обединена от идеята за напредък в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове си поставят за цел да вдъхновяват една глобална общност с рзличните средства за въздействие и популяризиране – интересни тематични публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности

Днес, 8 февруари, в Ивент център „Махатма Ганди“ в Пловдив Тех парк, се проведе семинар на тема: „Young Professionals Talks: AI чрез саморганизация“. В две лекции участниците в семинара се запознаха и разгледаха темите: „Основни концепции в самоорганизацията“ и „Софтуерни приложения, използващи многоредна селекция“, които бяха представени от доц. Ангел Марчев – младши, от УНСС.

На семинара присъстваха проф.дтн. инж. Чавдар Дамянов и доц. Мариян Милев. Доц. Милев откри семинара с кратко приветствие. После, по време на лекциите и разговорите между две занимания, присъстващите се запознаха с един от малко известните методи за постигане на самоусъвършенстващи се модели на сложни системи чрез самоорганизация. Многоредната селекционна процедура (MSSP) е възможен подход за донякъде автоматизиран синтез на математически описания. Процедурата е аналогична на насочения подбор в генетиката и биологията.

В най-общия случай основният термин, с който работи многоетапния подбор, е „хипотеза“. В този смисъл той означава математическо описание на възможно решение на даден проблем под формата на уравнение или функционална зависимост, подреден набор от стойности на значими променливи, логически проверими изявления и т.н.

Неговото основно предимство е, че при много автоматизирана процедура се оценяват голям брой перспективни хипотези за „борба за оцеляване“. Освен това могат да бъдат поставени различни критерии за подбор след това да се синтезират решения с необходимите характеристики.

About The Author