Видео галерия

Втора международна научна конференция
"Изкуствен интелект и Електронно
лидерство" 2020

Първа международна научна конференция
"Изкуствен интелект и Електронно
лидерство" 2019 - част първа

Първа международна научна конференция
"Изкуствен интелект и Електронно
лидерство" 2019 - рекламен клип